Značaj ishrane majčinim mlekom

Majčino mleko je specifično za ljudsku vrstu i sve zamene se značajno razlikuju od njega, čineći humano mleko jedinstveno superiornim za ishranu novorođenčeta i odojčeta.Najbolja je hrana za novorođenčad i odojčad u prvih šest meseci života, jer po svom sastavu odgovara nezrelim organskim sistemima tog uzrasta.Izvanredan sastav majčinog mleka omogućava da se uslovi intrauterinog razvoja u kojima je mladi organizam bio potpuno zaštićen, delimično prenesu i na prve mesece ekstrauterinog života, kada su rast i razvoj veoma intenzivni.

Dojenje ne pruža samo hranu nego i osećaj zaštićenosti, brige, ljubavi i kontinuiranu socijalnu stimulaciju.Pretpostavlja se da ta primarna socijalna realcija osigurava zdrav psihički razvoj u daljem životu.

Majčino mleko je produkt mlečnih žlezda.Sadrži po hemijskom sastavu veoma različite supstance, od jednostavnih šećera do složenih hormona, koje se zbog izrazite biološke aktivnosti u mladom organizmu odojčeta zovu jednim imenom bioaktivni kompleks majčinog mleka.

Humano mleko sastoji se od vode i u njoj otopljenih ili raspršenih hranljivih materija: proteina, masti, ugljenih hidrata, vitamina, minerala i oligoelemenata.Takođe, sadrži razne imunološki aktivne materije, enzime, hormone i veliki broj materija čiji se sastav i uloga tek otkrivaju.

Preporuka je da majka već u prvih pola sata do sat nakon porođaja dobije svoje dete na grudi, čime se pokreće prolaktinski i oksitocinski refleks, tj. refleks stvaranja i refleks otpuštanja mleka.

Osnovne preporuke Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i UNICEF-a u ishrani novorođenčea i odojčeta su:

 • Isključivo dojenje je najbolja hrana za odojče u prvih 6 meseci života,
 • Odojčetu ne treba davati kravlje, kozje mleko ili adaptiranu mlečnu formulu,
 • Odojče treba da sisa godinu dana ili duže, uz pravilnu dopunsku, tj. nemlečnu ishranu.

Broj podoja u prvim danima i nedeljama je neograničen, tj. na zahtev.Većina dece posisa 80-90% obroka u prvih pet minuta podoja.Potom je poželjno da se dete uobroči, tj. hrani u određenim vremenskim intervalima u zavisnosti od uzrasta.Uslovi za uobročavanje se stiču sa navršenih mesec dana života.Između trećeg i četvrtog meseca života više nisu potrebni noćni obroci.

Da bi dojenje bilo uspešno, potrebno je da zdravstveni sistem, tj. zdravstveni radnici pruže dobru informisanost i podršku ženi pre porođaja, kao i  nakon samog porođaja.

Dobro informisanoj ženi ostaje mogućnost slobodnog izbora načina hranjenja svog deteta.

SASTAV MAJČINOG MLEKA I NJEGOVE PREDNOSTI U ODNOSU NA ADAPTIRANU MLEČNU FORMULU (HUMANIZOVANO MLEKO)

 

Biohemijski sastav kolostruma, zrelog majčinog mleka i kravljeg mleka

 

Hranljive materije (u 100ml)

Kolostrum

Zrelo majčino mleko

Kravlje mleko

Belančevine(proteini) g

2,3

1,1

3,2

Odnos belančevina surutke/kazein %

/

60/40

20/80

Ugljeni hidrati g

5,7

7,1

4,7

Masti g

2,9

4,5

3,8

Minerali g

0,3

0,2

0,7

Kalcijum mg

48

31

137

Fosfor mg

16

14

91

Odnos Ca/P mg

3:1

2:1

1,5:1

 

Majčino mleko svojim kvalitativnim sastavom i energetskim potencijalom je idealno prilagođeno nutritivnim i kalorijskim potrebama, ali i metaboličkim mogućnostima novorođenčeta i odojčeta.

 1. Proteini mleka su kazein i proteini surutke ili mlečnog seruma.Proteini surutke koji dominiraju u humanom mleku se lako vare u digestivnom traktu deteta.Majčino mleko sadrži i sve esencijalne aminokiseline i taurin koji omogućava pravilan razvoj centralnog nervnog sistema.
 2. Od svih sastojaka majčinog mleka masti pokazuju najizrazitije varijacije.Uočene su velike individualne razlike, kao i izrazite dnevne fluktuacije u koncentraciji masti.Najveće koncentracije masti u majčinom mleku su poslepodne i uveče.Takođe, pri kraju podoja koncentracija masti raste 4-5 puta u odnosu na početak.Majčino mleko sadrži više linoleinske i arahidonske kiseline od kravljeg mleka.Majčino mleko sadrži lipazu, a delimično lipazu stvara i samo odojče (lingavalna lipaza), što omogućava lakše varenje i odličnu iskoristljivost masnoća iz majčinog mleka.Masti obezbeđuju oko 35% energetskih potreba odojčeta.
 3. Najznačajniji šećer majčinog mleka je laktoza.Ona obezbeđuje oko 40% energetskih potreba odojčeta.Galaktoza, fruktoza i drugi olgosaharidi se nalaze u tragovima.Majčino mleko sadrži i bifidus faktor, niskomolekularni ugljeni hidrat koji pomaže razvoj Lactobacillusa bifidusa, gram pozitivne, nepokretne anaerobne bakterije, glavnog predstavnika crevne flore deteta hranjenog majčinim mlekom.Ova bakterija čuva creva deteta hranjenog samo majčinim mlekom od naseljavanja patogenim bakterijama.
 4. Sadržaj vitamina u majčinom mleku zadovoljava sve potrebe odojčeta, osim potrebe za vitaminom D koji je potrebno dodatno unositi sa navršene 2 nedelje života, kao i vitamin K1 (radi prevencije hemoragijske bolesti).Vitamin D3 je potrebno dodatno unositi do 1. rođendana, a u drugoj godini života tokom zimskih meseci.Vitamin K1 je potrebno dodatno unositi do 12. nedelje života.
 5. Koncentracija mineralnih materija u majčinom mleku je znatno niža nego u kravljem:
 • Resorpcija kalcijuma je izuzetno dobra zbog odnosa kalcijum : fosfor (2:1),
 • Bioiskoristljivost gvožđa i cinka iz majčinog mleka je velika – resorbuje se 70% unetog gvožđa (iz kravljeg mleka 4%, a iz adaptirane mlečne formule 10%).Anemija je veoma retka kod odojčadi koja se hrane majčinim mlekom.
 • Odojče hranjeno isključivo majčinim mlekom ima izbalansiran unos bakra, selena, hroma, mangana, kobalta i drugih oligoelemenata.
 1. Humano mleko po svom izuzetnom sastavu hormona, peptida i nukleotida, kao i brojnih enzima, aktivno učestvuje u kontroli i regulaciji metabolizma odojčeta, pospešuje sazrevanje različitih organa i organskih sistema.

Razlozi u prilog dojenju

 

Biohemijski sastav majčinog mleka prilagođen je potrebama novorođenčeta i odojčeta

Optimalna svarljivost majčinog mleka

Zaštita deteta od infekcije

Prevencija alergije

Podsticanje emotivne veze između majke i deteta

Najjeftinije

Zaštita od infekcija i alergija

 

Humano mleko svojim veoma kompleksnim biološkim sastavom pruža jedinstvenu zaštitu protiv infekcije i alergije, a istovremeno stimuliše pravilan razvoj imunološkog sistema odojčeta.Zaštitna uloga majčinog mleka je najizraženija neposredno posle porođaja i u prvim mesecima života.

Poznato je da postoje i drugi faktori sa specifičnim imunološkim funkcijama.Otkriće bronhomamarne i enteromamarne cirkulacije majke je pokazalo da patogeni mikroorganizmi koji preko digestivnog ili respiratornog trakta ugrožavaju majku produkuju specifična antitela u majčinom mleku.Majčino mleko sadrži i fragmente virusa bez sposobnosti umnožavanja, ali dovoljno antigenski potentne da kod odojčeta izazovu stvaranje specifičnih antitela.Na taj način učestvuju u sazrevanju imunološkog sistema odojčeta.

Prednosti dojenja za odojčad

 

Odojčad na prirodnoj ishrani ređe oboljevaju od akutnih respiratornih infekcija, dijareje, infekcija urinarnog trakta, zapaljenja srednjeg uha, parazitoza.

Izložena su manjem riziku od pojave malignih bolesti, dijabetesa, sindroma iznenadne smrti odojčeta, multiple skleroze, anemije.

Dojenje omogućava optimalan intelektualni razvoj, kao i razvoj čula vida i sluha.

Prednosti dojenja za majke

 

Žena koja doji smanjuje rizik od pojave karcinoma dojke i jajnika, kao i od osteoporoze.

Redukcija telesne mase kod majki koje doje znatno je brža u poređenju sa onima koje ne doje.

Korist za porodicu

 

Prirodna ishrana donosi veliku uštedu porodičnom budžetu.

Cena hrane za majku manja je od cene ishrane odojčeta adaptiranom mlečnom formulom.

Članovi porodice imaju više slobodnog vremena (ne moraju da kupuju i pripremaju adaptirana mleka).

Koristi za društvo

 

Smanjeni su trškovi medicinskih konsultacija, lekova, laboratorijskih testova i hospitalizacija.

VRSTE MAJČINOG MLEKA

 

Po svojim karakteristikama, a u zavisnosti od vremena lučenja, razlikujemo: kolostrum, prelazno i zrelo majčino mleko.

Kolostrum je mleko koje majka proizvodi prvih nekoliko dana posle porođaja (3-4).Po izgledu je gusto, žućkaste boje, jer sadrži puno karotena.Sadrži više proteina i vitamina A nego zrelo mleko.Sadržaj imunoglobulina (uglavnom IgA) u kolostrumu obezbeđuje novorođenčetu zaštitu od infekcija, tako da predstavlja prvu imunizaciju protiv bakterija i virusa.Kolostrum svojim laksativnim dejstvom pomaže odojčetu da eliminiše prvu stolicu (mekonijum).Prosečna dnevna količina kolostruma je oko 40ml (10-100ml) i to je upravo ona količina tečnosti koju tolerišu nezreli bubrezi novorođenčeta.

Prelazno mleko sadrži više masti, laktoze i energetski je bogatije od kolostruma.Luči se u prve dve nedelje posle porođaja.

Zrelo majčino mleko se menja u zavisnosti od doba dana, dužine podoja, potreba odojčeta i preležanih bolesti majke.Na početku podoja luči se prednje ili prvo mleko, bogato proteinima , laktozom i vodom.Na kraju podoja luči se zadnje ili drugo mleko.Ono je gušće i beličasto, bogato masnoćama i energetski bogatije od prednjeg mleka.Podoj treba da traje do 30 minuta kako bi odojče posisalo i prednje i zadnje mleko, i tako zadovoljilo svoje potrebe u hranljivim materijama i energiji.

Napredovanje u težini, kao i mokre pelene su dobri pokazatelji da li Vaša beba dobija dovoljno mleka.Broj i izgled stolica su manje sigurni pokazatelji stanja uhranjenosti deteta.Dobijanje u težini u prva 3 meseca života je 700-800g, sa 5-6 meseci života se udvostruči telesna težina na rođenju, a sa 12 meseci života utrostruči.

Bitno je znati da po rođenju postoji tzv. fiziološki pad u telesnoj težini (5-7% od telesne težine na rođenju).U 2. ili 3. nedelji života dete će nadoknaditi taj pad u težini i zatim početi dobijati u telesnoj težini (15-30gr dnevno).

Majčino mleko u ishrani prevremeno rođene dece

 

Mleko majke koja se porodila pre termina sadrži više proteina, IgA i laktoferina, nego mleko majke terminskog novorođenčeta.Takođe je bogatije u bakru i cinku.Sastav ovog mleka je upravo prilagođen potrebama prevremeno rođenog deteta.

Nedovoljno lučenje mleka

 

Najčešći razlog za prekid dojenja i za uvođenje drugih vrsta mleka jeste mišljenje majke da nema dovoljno mleka.Zadatak zdravstvenog radnika je da pomogne majci da prepozna kada je količina njenog mleka nedovoljna i da je nauči postupcima kojima se količina mleka povećava."Kriza dojenja" se savladava povećanim brojem podoja, potpunim pražnjenjem dojki, uz odgovarajuću ishranu i odmor majke.Potrebno je uneti ishranom dodatnih 500 kalorija dnevno, kao i odgovarajuću količinu tečnosti.

Osnovni uzroci nedovoljnog lučenja mleka su:

 • Smanjene apetita odojčeta usled davanja drugih vrsta hrane i tečnosti,
 • "Zbunjivanje bradavicom", odnosno davanje odojčetu flašice i cucle, što stvara zabunu u pogledu dojenja kod odojčeta (dokle god se dobro ne uvežba sisanje dojke, detetu ne treba davati niti cuclu, niti bočicu)
 • Nedovoljna učestalost podoja,
 • Prerano izbačen noćni podoj (reakcija na prolaktin je veća noću),
 • Nedovoljno dug podoj (nepotpuno pražnjenje dojke).

Osnovni uzroci nedovoljnog dotoka mleka su:

 • Nepravilan položaj odojčeta pri sisanju,
 • Kratki podoji, koji se obavljaju na brzinu (preranim odvajanjem od dojke odojče ne dobija mleko koje ističe na kraju podoja i koje je bogato mastima),
 • "Kriza dojenja" (od drugog do šestog meseca laktacije) – može da se javi nesrazmera u brzini rasta odojčeta i količini majčinog mleka.

Smanjeno lučenje i nedovoljan dotok mleka može da izazove i sama majka, najčešće kad je zbunjena, nesigurna, iscrpljena, bolesna ili uzima lekove koji utiču na proizvodnju mleka.Ređi razlozi su korišćenje štitnika za bradavicu (veštačka bradavica) prilikom dojenja, odvojenost majke i odojčeta, nefunkcionalnost tkiva dojke i neadekvatna ishrana majke.

Neefikasno sisanje usled pospanosti ili bolesti odojčeta (zapušen nos, upala srednjeg uha), takođe može biti uzrok nedovoljnog priticanja mleka.

Faktori koji utiču na refleks otpuštanja mleka

Podstiču refleks

Koče refleks

Sisanje deteta

Strah

Podražavanje bradavica

Umor

Dečji plač

Brige

Pogled na dete

Iscrpljenost

Samopouzdanje

Hladnoća

Toplota

Bol

Psihička stabilnost

Pušenje

Orgazam

Alkohol

Sekrecija mleka u prvim danima obično ne prelazi više od 50ml kolostruma na dan.Od 4. do 14. dana povećava se od 50 do 100, pa do 500ml na dan, a nakon 2. nedelje dojenja dojke proizvode 800-1000 i više ml mleka.Što više dete sisa i bolje prazni dojku, izlučuje se više mleka.Dojka je organ koji proizvodi onoliko svog proizvoda koliko ga dete traži.

Upotreba lekova tokom laktacije

 

Većina lekova prelazi u mačino mleko u veoma malim količinama.U većini slučajeva prekid dojenja verovatno bi bio štetniji od potencijalnog uticaja leka.Pre upotrebe leka, treba konsultovati lekara.

Uticaj lekova na dojenje može se umanjiti izbegavanjem dojenja u vreme postizanja maksimalne koncentracije leka u krvi.

KONTRAINDIKACIJE ZA DOJENJE

 

Kontraindikacije za dojenje su retke, a mogu biti vezane za zdravstveno stanje odojčeta ili majke.

Kontraindikacije vezane za zdravstveno stanje odojčeta:

 • Galaktozemija,
 • Fenilketonurija (dojenje ograničeno uz dohranjivanje specijalnim vrstama mleka bez fenilalanina),
 • Intolerancija na laktozu (simptomi mogu biti proliv, povraćanje, grčevi u stomaku, uglavnom bez osipa i teškoće pri disanju).Primarnu intoleranciju na laktozu prouzrokuje nedostatak enzima laktaze.

Kontraindikacije vezane za zdravstveno stanje majke:

 • Infekcije: aktivna HIV infekcija, sepsa, aktivna tuberkuloza, herpes simplex infekcija dojke, varičela,
 • Terapeutska upotreba radionuklida,
 • Trovanje lekovima,
 • Terapija antimetabolitima,
 • Krajnja iscrpljenost majke (finalna faza malignih oboljenja, karcinom dojke),
 • Neki oblici psihoze,
 • Upotreba psihoaktivnih supstanci.

Stanja koja nisu kontraindikacija za dojenje:

 • Mastitis (upala, tj. infekcija dojke) nije kontraindikacija za dojenje.Pored crvene, bolne dojke, simptomi mogu biti slični simptomima gripa (malaksalost i povišena temperatura preko 38,5C).Upaljena dojka je otečena i osetljiva.Potrebno je dosta odmaranja i stavljanje tople obloge na dojku kako bi se smanjila otečenost.Trebalo bi da nastavite da dojite Vašu bebu iz upaljene dojke, kako bi se praznila.Ukoliko ipak niste u mogućnosti da dojite iz dojke zahvaćene mastitisom, potrebno je da tu dojku izmlazate.Potrebno je svakako da se javite na pregled kod lekara.
 • Hepatitis B,
 • Hepatitis C,
 • Febrilnost,
 • CMV,
 • Pušenje,
 • Alkohol,
 • Žutica novorođenčeta.

Majčino mleko zadovoljava sve nutritivne i energetske potrebe u prvih šest meseci života.Međutim, ukoliko se i pored svih nastojanja ne uspostavi zadovoljavajuća laktacija, ili je ona medicinski onemogućena od strane majke ili deteta, za ishranu odojeta preporučuje se upotreba adaptiranih mlečnih formula prilagođenih uzrastu deteta.

Dojenje je nezaboravno iskustvo darivanja hrane, topline, dodira, mirisa, bliskosti sa vašom bebom.Ne očekujte da sve bude savršeno u prvih mesec dana po rođenju vaše bebe.Verujte u sebe, svog supruga, nemojte odustajati.Pružite sebi i vašoj bebi priliku da naučite kako se doji, odnosno sisa.

                                                                            

dr Danijela Todorović, specijalista pedijatrije

aktuelno predavanje u Školi roditeljstva Nada Lazić

Vodič - kada pozvati pedijatra?

Kao roditelj, verovatno ste se više puta borili sa sledećim pitanjem kada je vaše dete bolesno: Da li da pozovem doktora? Da li vase dete ima temperaturu, kašalj ili bol u stomaku, uvek dolazi trenutak kada se pitate da li je vreme da dobijete savet od profesionalca.

Obratite pažnju na ove ključne simptome kada pokušavate da odlučite da li treba da pozovete ili odete kod pedijatra.

 vodic kada pozvati pedijatra

Groznica

 

U praksi se veoma često strah od bolesti pretvara u strah od povišene temperature, pa se ishod borbe sa bolešću poistovećuje sa ishodom borbe protiv povišene temperature.Tendencija da roditelj burno reaguje kada temperatura deteta raste je normalna, ali je važno zapamtiti da groznica nije uvek loša.

Kako neki doktori vole da kažu, groznica nije neprijatelj već saveznik. Kada dete dobije infekciju, a većina infekcija kod dece dolazi od virusa za koje ne postoji nikakav specifičan tretman u većini slučajeva , njegova telesna temperatura raste tako da se može efikasnije boriti protiv virusne infekcije. Rast temperature u ovom slučaju je dobra stvar.

Naravno, postoje slučajevi  kada se zbog temperature obavezno treba obratiti pedijatru:

Vaša beba je mlađa od 3 meseca. Obratite se lekaru ako uopšte ima povišenu temperaturu, čak i temperaturu od samo 37,5 stepeni Celzijusa.

Bebe imaju slabo razvijen imunološki sistem, pa infekcije kod dece tog uzrasta mogu biti znak nečega ozbiljnijeg,  kao što su bakterijski meningitis, bronhiolitis ili upala pluća, upala srednjeg uha, urinarna infekcija.

Vaša beba je starija od 3 meseca, i pored povišene temperature ima i druge simptome . Ako je slaba , povraća, ima više retkih stolica tokom 24h pored povišene temperature, obratite se pedijatru. Isto važi i ako povišena temperatura traje duže od 3 dana, bez drugih simptoma.

Ako temperatura deteta pređe preko 40 stepeni, odmah se obratite pedijatru. To je posebno važno ako ima i druge simptome, kao što su osip, problem sa disanjem, teško se budi, uporno povraća ili ima retke stolice.

Važna napomena je da detetu u svakom slučaju, znači i pre odlaska kod pedijatra, date lek za snižavanje temperature, ukoliko je njegova telesna temperatura 38 ili više stepeni Celzijusa.

Kada pozovete ili odete kod svog doktora, budite spremni da odgovorite na sledeća pitanja:

 •  Kolika je temperatura vašeg deteta?
 •  Koliko dugo ima groznicu?
 •  Da li se temperatura normalizuje kad mu date lek za snižavanje temperature?
 •  Da li ima neke druge simptome?

 

Povraćanje i/ili dijareja

 

Ako su se pomenuti simptomi samo jednom desili, nema potrebe da brinete. Međutim, ako se i dalje nastavljaju, dehidacija postaje jedna od briga.

Da bi se sprečila dehidracija, obavezno je da Vašem detetu dajete dovoljno tečnosti.Potrebno je da mu date da pije elektrolitni rastvor za rehidraciju.

Ako simptomi kod Vašeg deteta postanu ozbiljniji Ili traju duže, tj. ne prolaze, obratite se pedijatru.

Vaš pedijatar će ga pregledati i može dati nalog za analize krvi, urina, stolice, ili još neku dodatnu dijagnostiku kako bi postavio pravilnu dijagnozu.

Kašalj, prehlade i drugi problemi sa disanjem.

Starija deca sa prehladom obično ne moraju da dolaze kod lekara. Ako je vaša beba uzrasta do 3 meseca, treba da pozovete svog pedijatra na prvi znak bolesti, jer se prehlada može brzo pretvoriti u nešto ozbiljnije, kao što je bronhiolitis ili upala pluća, kao i upala srednjeg uha.

Kada je Vaše dete starije od 3 meseca, obratite se pedijatru ako:

 • Ima problema sa disanjem
 •  Ima zapušen nos duže od 3 dana
 • Kašlje intenzivno tako da ga kašalj ometa u snu i svakodnevnim aktivnostima
 • Boli ga uho

 

Osip

 

Većina osipa kod dece je bezopasna i prolazi spontano. Ali pozovite svog pedijatra ako:

 • Vaše dete oseća bol na mestu osipa ili ima i otok u regiji kože zahvaćene osipom
 •  Ima veći broj modrica bez poznatog uzroka udarca
 • Ima osip u vidu pečata na koži – koprivnjača
 • Ima osip uz povišenu telesnu temperaturu

 

Bol dok piški

 

Ako se Vaše dete žali na bol pri mokrenju, obratite se odmah svom pedijatru. Pedijatar će ispitati da li postoji urinarna infekcija, i dati odgovarajuću terapiju.

Akutna infektivna dijareja kod dece - vodič

Akutna infektivna dijareja je veliki zdravstveni problem na globalnom nivou, pre svega jer je to apsolutno najčešći razlog za hospitalizaciju dece mlađe od pet godina. Uzimajući u obzir činjenicu da svake godine preko 1,5 miliona dece umre zbog akutnog enterokolitisa, došlo se do podatka da je to uzrok čak 4% svih smrtnih ishoda u pedijatrijskoj populaciji. Svakako je najveća učestalost u nerazvijenim delovima sveta sa lošom higijenom i zdravstvenom kulturom. Međutim, ovaj zdravstveni problem postoji i u razvijenim zemljama, budući da u Evropi gotovo svako dete u prve tri godine života oboli od akutnog enterokolitisa bar jednom.

Obično se pod akutnom dijarejom prvo pomisli na veći broj stolica (≥ 3/24 sata), odnosno učestalo crevno pražnjenje. Međutim, nema jasnog kriterijuma koji broj stolica predstavlja dijareju, jer taj broj i kod zdravog deteta može prilično da varira.

akutna dijareja kod dece

 


Stoga je ključna promena u konzistenciji stolica. Osim toga, jedan od kriterijuma je i volumen, odnosno količina stolice tokom 24 sata, te se pod dijarejom podrazumeva više od 10 ml fecesa/kg TM deteta, što je od manje praktične važnosti jer se teško procenjuje. Takođe, boja stolice nije od većeg značaja, s obzirom da se menja u zavisnosti od brzine crevnog tranzita. Međutim, svakako je važan podatak postojanje melene, ili pak, primesa sveže krvi u stolici. Osim retkih stolica, kao glavnog simptoma, od pratećih simptoma se često javljaju mučnina, povraćanje, abdominalne kolike, oslabljen apetit i povišena telesna temperatura, s tim što odojčad i prevremeno rođene bebe mogu da budu hipotermični.


Prema zvaničnim kriterijumuma ESPGHAN (Evropskog udruženja za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i nutriciju) akutna infektivna dijareja obično traje do 7 dana, a svakako se očekuje da prestane do 14 dana od početka bolesti.


Virusi su glavni i najčešći prouzrokovači enterokolitisa kod dece, sa učestalošću od čak 75% svih akutnih infektivnih dijareja. Bakterijski enterokolitisi čine 20%, a svega do 5% su parazitarni. Klinička slika virusnih dijareja je uglavnom blaža u odnosu na bakterijske. Povraćanje i pridruženi simptomi respiratorne infekcije često upućuju na virusnu etiologiju. Najčešći prouzrokovač je rotavirus, a potom norovirus i adenovirus, ispoljavajući se na isti način.
Bakterijski enterokolitisi su ređi, a ispoljavaju se težom kliničkom slikom u odnosu na virusne. Takva deca su uglavnom visoko febrilna, često imaju abdominalne kolike i krv u stolici, pa čak i neurološke ispade. Najčešći uzročnici su Campylobacter i Salmonella enteritidis, koji često dovode do trovanja hranom, posebno u letnjim mesecima. Osim toga, česta je infekcija sa Clostridium difficile, koja je poznata kao uzročnik akutne dijareje kod hospitalizovane dece, međutim ove bakterije ima svuda oko nas i sve češće se susrećemo i sa vanbolničkim infekcijama. Posebno su ugroženi pacijenti sa zapaljenskim bolestima creva, imunodeficijencijama i malignim bolestima, kao i oni na antibiotskoj terapiji i do 12 nedelja od primene antibiotika.


Dehidracija je ključni problem kod akutne infektivne dijareje. ESPGHAN je dao skoring sistem za kliničko utvrđivanje stepena dehidracije, prikazan u tabeli.

ESPGHAN tabela

Ukupan zbir:
0 – bez dehidracije
1 do 4 – blaga dehidracija
5 do 8 – srednje teška / teška dehidracija

Rutinski nije potrebno utvrđivanje etiologije akutne infektivne dijareje kod svakog deteta. Mikrobiološko testiranje se primenjuje samo kod onih sa povišenim rizikom za bakterijsku infekciju, kao što su onkološki pacijenti, deca sa inflamatornim bolestima creva i veoma teškom kliničkom slikom ili pak prolongiranim simptomima > 7 dana. Paramatri zapaljenja (CRP, prokalcitonin) se ne rade rutinski. Kod dece sa klinički teškom dehidracijom potrebno je uraditi nivo bikarbonata u krvi, elektrolitni i acido-bazni status.

Lečenje akutne infektive dijareje prema preporukama ESPGHAN-a i ESPID-a (Evropsko udruženje za pedijatrijske infektivne bolesti) kao prvu terapijsku liniju u slučaju blage do srednje teške dehidracije podrazumeva oralnu rehidraciju standardnim hipoosmolarnim oralnim rehirdacionim solucijama.


Međutim, šta raditi sa decom koja ne tolerišu standardne komercijalne oralne rehidracione rastvore? Prema rezultatima studije istraživača Univerziteta u Torontu, Kanada, koji su objavljeni u Journal of the American Medical Association (JAMA) kod dece uzrasta preko šest meseci sa blagom dehidracijom može da se pokuša sa primenom razblaženog soka od jabuke (2 do 5 ml na 5 do 10 minuta), kao odgovarajućoj alternativi oralne rehidracije. Ova studija je pokazala da primena razblaženog soka od jabuke ne dovodi do povećanog broja stolica, dužeg trajanja bolesti niti pogoršava stepen dehidracije.


U cilju zaustavljanja povraćanja prema preporukama ESPGHAN-a primenjuje se antiemetik Ondansetron parenteralno ili peroralno u dozi 0,15 – 0,4 mg/kg TM na 4 do 6 sati. Primena ovog leka omogućuje uspostavljanje brže i efikasnije realimentacije deteta, ređu potrebu za hospitalizacijom i/ili kraće trajanje bolničkog lečenja.


Deca sa teškom dehidracijom ili, pak, ona koja ne tolerišu oralnu rehidraciju zahtevaju prijem u bolnicu i primenu intravenske rehidracije.
Indikacije za hospitalizaciju su sledeće:

- Stanje šoka
- Teška dehidracija (gubitak > 9% telesne mase)
- Neurološki simptomi (konvulzije, letargija i sl.)
- Uporno i/ili bilijarno povraćanje
- Neuspeh oralne rehidracije
- Suspektno hirurško oboljenje

U bolničkim uslovima može da se pokuša sa enteralnom rehidracijom putem nazogastrične sonde, međutim u praksi se češće primenjuje intravenska rehidracija.
Od probiotskih preparata koji dokazano smanjuju vreme trajanja akutne infektivne dijareje mogu se davati Saccharomyces boulardi i/ili Lactobacillus rhamnosus GG. Loperamid ne treba da se primenjuje, dok postoje izvesni dokazi o korisnim efektima antidijarealnih agenasa diosmektita i racekadotrila u akutnoj dijareji.


Lečenje antibioticima je retko potrebno u akutnoj infektivnoj dijareji, izuzev u slučaju nekih bakterijskih prouzrokovača. Videti sledeću tabelu.

 lecenje dijareje antibioticima

Veoma je važno da se što je ranije moguće otpočne sa normalnom ishranom deteta bez ograničenja u ishrani, idealno već nakon 4 do 6 sati od početka bolesti. Studije su pokazale da rano započinjanje ishrane ne produžava trajanje dijareje, da se deca brže oporavljaju i dobijaju na telesnoj masi. Kod beba na prirodnoj ishrani treba nastaviti sa dojenjem. Naime, hipokalorijske dijete mogu da produže trajanje akutnog enterokolitisa. Ne preporučuje se razblaženje mlečnih formula kod odojčadi, već upotreba u punoj koncentraciji one mlečne formule koju je beba do tada koristila. Nema dokaza koji podržavaju rutinsku upotrebu mlečnih formula bez laktoze kod dece sa akutnom infektivnom dijarejom. Međutim, postoje tzv. rizične grupe pacijenata kod kojih češće nastaje sekundarna intolerancija laktoze. To su odojčad i mala deca u malnutriciji i pacijenti sa teškom kliničkom slikom praćenom ozbiljnom dehidracijom. U tim okolnostima, izostavljanje mlečnog šećera, laktoze, može da doprinese kraćem trajanju akutne dijareje.

 

dr Nina Ristić

dr Milica Radusinović

Odeljenje gastroenterologije, hepatologije i nutricije UDK Tiršova

Vodič za oblačenje beba

Sa dolaskom zime, vrlo bitno je znati kako da adekvatno obučete vašu bebu. Pitanje kako obući bebu zimi može biti predmet konfuzije za mnoge roditelje, pogotovo za one koji su roditelji prvi put. Bilo da se beba oblači za iznošenje napolje ili za boravak u kući, gde će provesti najveći deo zime, spremili smo za vas detaljan vodič o oblačenju bebe, koji će vam pomoći da vaše dete bude sigurno obučeno.

 

Koja je prava temperatura za bebu?

 

Idealna telesna temperatura bebe trebalo bi da se kreće izmedju 36 i 37 stepeni Celzijusa. Sve van ovog opsega moze biti znak infekcije. Idealna temperatura prostorije u kojoj beba boravi bi trebalo da bude oko 22 stepena. Kada kupate bebu temperatura prostorije trebalo bi da bude oko 26 stepeni. Temperatura vode za kupanje treba da bude 37 stepeni Celzijusa. Temperatura tokom noći ne bi smela da padne ispod 18 stepeni. Ovo pravilo važi i u zimskim, i u letnjim mesecima. Vlažnost vazduha u prostoriji ne bi trebalo da prelazi 60%, niti da padne ispod 30% da ne bi došlo do problema sa bebinom kožom, kao što su perutanje i svrab.

 

Da li mogu iznositi bebu napolje po hladnom vremenu?

 

Da, možete iznositi vašu bebu po hladnoći, ali morate imati u vidu da su bebe najosetljivije na hladnoću. Bitno je da bebu šetate po svežem vazduhu, ali isto tako ona mora biti zaštićena dok je napolju. Bebe gube toplotu mnogo brže nego što je proizvode zbog nedovoljno zrelog centra za termoregulaciju.Osim toga, površina tela je u odnosu na telesnu masu velika, a potkožno masno tkivo malo, pa je odavanje toplote na niskoj temperaturi veliko. Drugi problem je što vam bebe ne mogu reći kada im je hladno. U slučaju pada temperature tela kod bebe, može doći do pojave hipotermije. Znaci na koje treba da obratite pažnju su jako crvenilo i hladnoća kože, i smanjenje „živahnosti“ bebe. Bebino lice možete namazati bebi kremom pre iznošenja iz kuće, kako bi se smanjili uticaji vetra i hladnog vazduha na kožu lica.

Prilikom iznošenja bebe morate voditi računa o još nekoliko stvari. U današnje vreme, veliki broj ljudi provodi vreme po velikim tržnim centrima, i tom prilikom vode i svoje najmlađe. Imunitet beba još uvek nije razvijen i podložnije su raznim infekcijama. Ukoliko ste u mogućnosti, izbegavajte mesta gde je prisutan veliki broj ljudi, dok imunitet vaše bebe ne ojača.

 

Kada je prehladno za iznošenje bebe?

 

Po vetrovitom i jako hladnom vremenu treba da izbegavate da iznosite bebu napolje .Koža bebe je osetljiva, i ukoliko je vreme još i vetrovito, može doći do toga da bebina koža počne da se smrzava. Ukoliko morate da iznesete bebu po ledenom vremenu, ona mora biti dobro utopljena i period proveden napolju treba biti što kraći.

 

Temperatura sobe

 

Kako obući bebu zimi

 

Bebu zimi moramo dobro obući , a to često predstavlja problem, jer niste sigurni da li je beba premalo ili previše obučena. Sledeći saveti vam mogu pomoći u tome:

 • Najjednostavnije pravilo je da bebu oblačite u istom broju slojeva kao što ste i vi obučeni plus još jedan sloj.
 • Bebina odeća bi uvek trebalo da se sastoji iz više slojeva. Slojevito oblačenje zadržava toplotu izmedju slojeva. Najbolje je koristiti odeću od prirodnih materijala, kao što je pamuk. Više slojeva tanje odeće od pamuka odlično zadržava toplotu. Bebi prvo treba obući pamučnu benkicu. Na to, dalje po potrebi, možete dodavati dodatne slojeve. Na primer: majicu sa dugim rukavima, pantalonice, ili ako iznosite bebu napolje po velikim hladnoćama skafander.
 • Kada iznosite bebu napolje, vodite računa o tome da bebina koža bude što više pokrivena od glave do pete. To podrazumeva rukavice, kapu, debele čarapice. Takođe, morate voditi računa o tome da su ovi dodaci dobro navučeni na bebu.
 • Ako šetate bebu po hladnijem vremenu u kolicima, obavezno ponesite ćebence koje će pomoći bebi da zadrži toplotu.
 • Kada dođete iz šetnje, obavezno odmah skinite bebi dodatne slojeve, čak iako ona spava, da ne bi došlo do pretopljavanja.
 • Bebi u kući nije potrebna kapica, ukoliko je temperatura prostorije adekvatna.
 • Prilikom spavanja, umesto ćebenceta možete koristiti vreću za spavanje.

Znaci koji ukazuju da je bebi prehladno ili pretoplo

 

Kada je bebama pretoplo, do izražaja dolazi crvenilo kože, kao i ubrzano disanje. Ovo može dovesti do toga da beba bude nervozna i da plače. Da biste proverili da li je bebi pretoplo, možete da joj pipnete vrat. Normalno je da ima malo znoja, ali ukoliko je povećano znojenje ,to je znak da je bebi pretoplo.Kad vam se učini da je bebi pretoplo, uklonite jedan sloj odeće.

Bebine ruke i noge su dobar pokazateljelj da li joj je hladno. Ukoliko su one hladne, i bebi je hladno. Kada je bebama prehladno, može doći do pojave promrzlina ili do pojave hipotermije. Ukoliko je to slučaj, prve promene koje ćete primetiti su promene u boji kože bebe. Ako se to desi, bitno je da se što pre obratite lekaru.

Agresija kod dece

Najbolji način da se spreči agresija kod dece je da detetu date stabilno  i sigurno okruženje, sa jakom disciplinom i konstantnom pažnjom. Ovo je posebno bitno u predškolskom periodu deteta. Svako ko pazi na vaše dete, trebalo bi da bude dobar uzor i da poštuje pravila koja ste postavili za dete. Kada god dete prekrši neko pravilo, trebalo bi da bude odmah prekoreno, kako bi tačno razumelo šta je uradilo pogrešno.

Opširnije: Agresija kod dece

Sistematski pregledi za upis u osnovnu školu

U pedijatriji Todorović možete obaviti kompletan sistematski pregled za upis u osnovnu školu. Sistematski pregled pred polazak u osnovnu školu obuhvata sledeće: pregled pedijatra, ORL specijaliste, logopeda, fizijatra, oftamologa, stomatologa antropometrijska merenja, merenje krvnog pritiska, laboratorijske analize: KKS+LF, urin sa sedimentom. Svi navedeni pregledi se obavljaju u našim ordinacijama. Sistematski pregled procenjuje zdravstveno stanje deteta. Nakon obavljenih svih predviđenih pregleda, učinjenih laboratorijskih analiza i vakcinacija, izdaje se potvrda o zdravstvenom stanju deteta na osnovu koje se dete upisuje u osnovnu školu. Više o sistematskom pregledu koji obavljamo možete pročitati ovde. Napominjemo da je sistematski pregled pred polazak u školu jedan on najobimnijih sistematskih pregleda i kao takav je vrlo bitan.

polazak u skolu

 

Dr Danijela Todorović

 

    

 

Hiperkinetski poremećaj (ADHD) ili hiperaktivno dete

Hiperkinetski poremećaj ili ADHD (skraćenica od engleskog imena Attention deficit hyperactivity disorder) je poremećaj koji se odlikuje karakterističnim ponašanjem i reagovanjem deteta, a uključuje poteškoće u organizaciji pažnje, naglašenu motornu aktivnost (hiperaktivnost) i impulsivnost. Simptomi ADHD se javljaju u kući, školi i/ili drugom okruženju i značajno remete razvoj deteta, utičući naročito negativno na akademska postignuća i socijalizaciju. Poremećaj počinje vrlo rano. Izvesno je da je ADHD znatno češći kod dečaka nego kod devojčica. Jasan uzrok za nastanak ovog poremećaja nije poznat. U najvećem broju najverovatnije se radi o kombinaciji genetskih faktora rizika sa faktorima rizika iz okruženja.

Opširnije: Hiperkinetski poremećaj (ADHD) ili hiperaktivno dete

Autizam

Autizam je neurorazvojni poremećaj. Kada dete ima poteškoće u socijalnom funkcionisanju i interakciji sa drugim ljudima, nerazvijanje govora i komunikacije, kao i neobična ponašanja uz ograničena interesovanja za uobičajene vršnjačke aktivnosti, onda možemo posumnjati da se radi o autizmu.  Simptomi i znaci poremećaja mogu biti ispoljenji u različitom stepenu i obliku kod različite dece, a postoje različiti uzroci poremećaja, te govorimo o poremećaju autističnog spektra.

Opširnije: Autizam

Govorno jezički poremećaji dece

Postoje različite vrste poremećaja govora i jezika kod dece. Neophodno je da roditelj na vreme prepozna ove poremećaje i da se obrati logopedu, a ne da čeka polazak deteta u školu. Do treće godine života dete obično izgovara sve samoglasnike i oko desetak suglasnika. Glasovi se postepeno razvijaju i u petoj godini se izgovaraju pravilno bez distorzija (oštećenja).

Opširnije: Govorno jezički poremećaji dece

Nega kože beba

Nega kože beba

Želja svakog roditelja jeste da čuva zdravlje svog deteta, a time i da neguje njegovu kožu.Osnovni cilj nege dečje kože jeste da ona bude lepa, zdrava i da se smanji mogućnost nastanka iritacije kože.To se postiže uz pravilno održavanje higijene i primenu proizvoda koji su namenjeni nežnoj dečjoj koži.

Opširnije: Nega kože beba

Prolećne alergije kod dece

Proleće je u jeku, priroda nas zove, boje, mirisi, zvuci.Sa dolaskom proleća smo aktivniji i provodimo više vremena u prirodi.Ali, poslednjih godina, i deca i odrasli se sve više suočavaju sa simptomima alergije čiji uzročnici su alergeni iz prirode.To su inhalatorni alergeni (polen drveća, trava i korova) i sa buđenjem prirode ima ih na svakom koraku.Ovo su spoljašnji inhalatorni alergeni, a postoje i inhalatorni alergeni iz unutrašnje sredine: prašina, grinje, dlaka domaćih životinja.Pored inhalatornih alergena, alergijska reakcija može se javiti i kod unošenja određenih namirnica (nutritivni alergeni), zatim postoji alergija na lekove, kao i alergija na kontaktne alergene, insekte, hladnoću, toplotu, sunčevo zračenje.

Opširnije: Prolećne alergije kod dece

Novorođenče

Novorođenče

Šta se sve događa u razvoju bebe u prvih mesec dana života?
Moroov refleks (trzanje u snu) – šta je to, da li je to normalna pojava?
Drhtanje kod beba, posebno vilice – šta se tada dešava?

Prvih mesec dana (tačnije 28 dana) u životu bebe je  period novorođenčeta.Novorođenče se polako privikava na spoljni svet.Zbog nezrelosti nervnog sistema prisutni su primitivni refleksi koji se održavaju najčešće do šestog meseca života. Kada leži na leđima, uglavnom glavu okreće na stranu.Ruke su savijene u laktu, a šake zatvorene u pesnicu.Na jake nadražaje iz okoline, kao što su zvuk, svetlost ili nagli pokret, refleksno reaguje celim telom šireći i opružajući ruke i noge (to je tzv Moroov refleks).Može se takođe trzati u snu refleksno praveći ove pokrete.Ukoliko primetite da se bebi trese donja vilica, nema razloga za brigu.To je još jedan znak nezrelosti nervnog sistema koji će vremenom nestati.Dete pravi nevoljne pokrete opružanja i savijanja u zglobovima.

Opširnije: Novorođenče

Bela buka (beli šum)

Da li ste nekad pomislili da buka može da prija ljudskom uhu, a pogotovo osetljivom dečjem uhu?

Svaki roditelj je sigurno bar jednom poželeo čarobni štapić kojim bi nestao plač njegove bebe koji su prouzrokovali grčevi, nešto što je bebu uplašilo ili razdražljivost pred spavanje.

Bela buka ili beli šum je pojam koji označava mešavinu zvukova određene frekvencije i ponavljanja, raspon frekvencija je od 20Hz do 20 000Hz.Naziv bela dobila je, jer sadrži čitav spektar raznih zvukova, kao što bela, dnevna svetlost ima spektar raznih boja.

Opširnije: Bela buka (beli šum)

Prvi put idemo sa bebom na more

Prvi pregled kod dečjeg lekara - pedijatraPrvi put idemo sa bebom na more

Svi planiraju gde će provesti odmor ovog leta.Većina voli da se tokom letnjih meseci odmara na moru.Ako ste novopečeni roditelji, i vi razmišljate o tome, ali vam se sigurno po glavi vrzma mnogo pitanja vezanih za prvo putovanje sa vašom bebom na more.

Preporuka je da sa bebom prvi put krenete na more najranije sa njena 3 meseca života, jer je to period kada ona počinje samostalno da drži glavicu, pa će vam biti lakše da je nosite.Takođe, imali ste sasvim dovoljno vremena da se upoznate sa novim članom porodice i priviknete na novi način života.Idealni meseci za odlazak sa bebom na more su jun i septembar, jer spoljašnje temperature nisu tako visoke, a i manje su gužve na plažama.

Opširnije: Prvi put idemo sa bebom na more

Sistematski pregledi dece

Sistematski pregledi su preventivni pregledi zdrave dece.


Sistematski pregledi se obavljaju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pedijatrijskoj ordinaciji ili domu zdravlja.U okviru sistematskih pregleda tokom prve godine života, prati se rast i razvoj deteta, daju se saveti o ishrani, dete se vakciniše prema kalendaru vakcinacije Republike Srbije, radi se skrining na malokrvnost i skrining na razvojni poremećaj kukova, tj. ultrazvučni pregled kukova.Dobijanje stručnih saveta o ishrani bebe je značajno, jer je formiranje pravilnih navika u ishrani od ranog detinjstva veoma važno za prevenciju pojave gojaznosti i drugih poremećaja u ishrani kasnije tokom života.

Opširnije: Sistematski pregledi dece

Vakcinacija dece – za ili protiv

Vakcinacija dece

U XXI veku Republika Srbija se suočava sa epidemijom, za sada manjih razmera, malih boginja (morbila).Kampanja protiv vakcinacije dece, prvenstveno MMR vakcinom, putem društvenih mreža je sve intenzivnija.

Vakcine su spasile milione ljudi od zaraze, razvoja bolesti, komplikacija i smrti od određenih bolesti.Vakcine jačaju detetovu sposobnost odbrane od bolesti tako što mu pomažu da razvije antitela protiv uzročnika bolesti.Taj proces se naziva imunizacija.“Imunizacija, kao mera specifične zaštite u okviru primarne prevencije, predstavlja jedno od najvažnijih sredstava u borbi protiv oboljevanja i smrtnosti stanovništva od zaraznih bolesti, posebno u najosetljivijem, najmlađem uzrastu.Predstavlja najbržu, najefikasniju i najjeftiniju meru za sprečavanja, suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti“.(Svetska zdravstvena organizacija).

Opširnije: Vakcinacija dece – za ili protiv

Povišena temperatura - febrilnost

Povišena temperatura - febrilnost

Reč temperatura potiče od grčke reči „termo“ (toplota) i latinske reči „foveo“ (toplota).

Povišena telesna  temperatura – febrilnost je oblik odbrambene reakcije organizma na virusnu ili bakterijsku infekciju  (što je u 90% slučajeva uzrok povišenja telesne temperature u dece).Najčešći uzrok febrilnosti su akutne respiratorne virusne infekcije.Do povišenja temperature mogu dovesti i vakcinacija (Di-Te-Per, MMR), oštećenje tkiva (trauma), neki lekovi, dehidracija organizma, inflamatorne i autoimune bolesti, endokrini poremećaji, metabolički poremećaji.Hipertermija može nastati i zbog povećane produkcije toplote (teška fizička aktivnost), smanjenog gubitka toplote (pretopljavanje) ili toplotnog udara kod visoke spoljne temperature.

Febrilnost se javlja zbog povišenog praga za regulaciju temperature u hipotalamusnom centru u mozgu.

Opširnije: Povišena temperatura - febrilnost

Deca i san

Deca i san

Imati dovoljno sna je privilegija u današnje vreme.Kvalitetan san je neophodan, a naročito je važan u dečjem uzastu, jer utiče na psihički i fizički razvoj.Mozak se kod dece razvija neverovatno brzo, zato im samo noćni san nije dovoljan.Pored noćnog spavanja, deca do pete godine života, treba da imaju i redovne dnevne počinke.Poznato je da loš i prekratak san može biti uzrok psihofizičkih problema deteta u kasnijim godinama njegovog života.Tako, adolescent koji nije kao dete spavao dovoljno i kvalitetno, može imati problem sa manjkom koncentracije, određene kognitivne probleme, može pokazati i slabiji uspeh u učenju.Nedovoljno sna, ili neredovno spavanje, mogu imati za posledicu pad imuniteta, razvoj kardiovaskularnih bolesti, gojaznost, dijabetes...

Koliko sna je neophodno detetu?

Opširnije: Deca i san

Dijareja kod dece

Dijareja (proliv) se definiše  pojavom više od 3 tečne stolice u toku 24h.Posebno je važna konzistencija stolice, a ne broj stolica.Česte, formirane stolice ne mogu se smatrati dijarejom.Bebe koje su isključivo na ishrani majčinim mlekom često imaju retke ili kašaste stolice, što takodje nije proliv.

Akutna dijareja je jedan od najčešćih uzroka smrti u odojčadi i male dece u celom svetu.Svake godine u celom svetu od dijareje umre više od 3 miliona dece mladje od pet godina, uglavnom usled dehidracije, tj. gubitka tečnosti.

Opširnije: Dijareja kod dece