Konsultanti

ALERGOLOGIJA/IMUNOLOGIJA

dr Dimitrije Dimitrijev
dr Gordan Blagojević

 

GASTROENTEROLOGIJA

dr Nina Ristić

 

DERMATOLOGIJA

dr Svetlana Minić

 

DEFEKTOLOGIJA/LOGOPEDIJA

dipl. logoped Radmila Čvorović

 

ENDOKRINOLOGIJA

dr Vladislav Bojić

 

INFEKTOLOGIJA

prof dr Eleonora Gvozdenović

 

NEONATOLOGIJA

dr Biljana Jovanović Krišulović

 

NEUROLOGIJA/NEUROHIRURGIJA

doc dr Dragana Bogićević
dr Milan Mrdak

 

NEFROLOGIJA

doc dr Dušan Paripović

 

NUTRICIJA

nutricionista Milka Raičević

 

OPŠTA PEDIJATRIJA

dr Ljiljana Stepanović Krstić

dr Tatjana Živanović

 

ORTOPEDIJA

prof dr Goran Čobeljić

 

OTORINOLARINGOLOGIJA (ORL)

dr Dejan Gaćeša
dr Biljana Krstić

 

OFTALMOLOGIJA

dr Jasna Rebić Jelić
dr Nevenka Pipić

 

PSIHIJATRIJA/PSIHOLOGIJA

Dr sci. med. Dejan S. Stevanović
dr Tijana Antin Pavlović

 

PULMOLOGIJA

prof dr Zorica Živković

 

RADIOLOGIJA

dr Tatjana Ilić
dr Jesenka Grebenarović

 

STOMATOLOGIJA

dr Nada Pajić

 

UROLOGIJA

doc dr Dragan Vukanić, primarijus

 

FIZIKALNA MEDICINA

dr Jelena Pešut
 

HEMATOLOGIJA

prof dr Petar Ivanovski
ass dr Predrag Rodić